Том 22. Випуск 7(60)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 7(60). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Крючкова Н. М., Зализюк В. В. ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 8
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Бабич Т. О. НОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 13
Nikolayev Yu. O., Trokhimenko O. A. FINANCIAL STABILITY OF ESTONIAN BANKING SYSTEM IN MODERN CONDITIONS AND ITS ROLE IN THE NATIONAL ECONOMY   19
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Андрейченко А. В. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК  23
Галинська Ю. В. ВЗАЄМОДІЯ ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ КООПЕТИЦІЇ  27
Гинда О. М., Гинда С. М. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ   31
Григор'єв Г. С. ВЕКТОРНА НАПРАВЛЕНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 35
Зіньцьо Ю. В. ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 40
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Аталавей В. Т. ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ   45
Біловол Р. І. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ 48
Близнюк Т. П. ПОКОЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ПОКОЛІНЬ Х ТА Y В УКРАЇНІ: ЦІННІСНИЙ АНАЛІЗ 52
Васильців Т. Г., Рудковський О. В., Породко О. Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 57
Вахлакова В. В. АНАЛІЗ ОБҐРУНТОВАНОСТІ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 61
Вострякова В. Ю. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 65
Горик-Чубатюк М. О., Свінцицька О. М. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  74
Горняк О. В. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ   78
Грабар О. І., Климчук М. М. УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: РЕФЛЕКСИВНА МОДИФІКАЦІЯ 82
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Бітюк І. М. БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ЯК ТРИГЕР РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ   87
Розділ VI.  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Коблянська І. І. УПРАВЛІННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У СФЕРІ ВЗАЄМОДІЙ ІЗ НАВКОЛИШНІМ ПРИРОДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ: ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ   92
Розділ VII. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Волкова Н. В., Панова Т. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИНАГОРОДИ ПЕРСОНАЛУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 97
Кальницька М. А. СИСТЕМНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  101
Розділ VIII.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Баланюк М. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ   106
Бойко С. В., Драган О. О. ДЕКОМПОЗИЦІЯ МАКРОФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 111
Думікян А. К. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН   115
Жарікова О. Б., Пащенко О. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИДІВ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В УКРАЇНІ   120
Корнилюк Р. В. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ   124
Розділ IX.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Акименко О. Ю., Жолобецька М. Б., Петровська А. С. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ   133
Розділ X. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Bilenko V. O. MODELING OF THE REAL ESTATE MARKET REFLECTION WITH THE USING OF DATA MINING  137
Воронин А. В., Железнякова Э. Ю. УСТОЙЧИВОСТЬ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА  144
НАШІ АВТОРИ  150