«Вісник Одеського національного університету. Економіка» (категорія «Б»)

Рік заснування:

2006

Проблематика:

висвітлення питань теоретичної та прикладної економіки і суміжних дисциплін

ISSN:

2304-0920 (Print); 2664-696X (Online)

Відомості про державну реєстрацію:

внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 429 Протоколу № 7 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 22 лютого 2024 р.)

Ідентифікатор медіа:

R30-02964

Розміщення на сайті
НБУ ім. В.І. Вернадського:

Вісник ОНУ. Економіка

Index Copernicus:

ICV 2021: 73.92

Google Scholar:

Вісник ОНУ. Економіка

Crossref:

Вісник ОНУ. Економіка

Open Ukrainian Citation Index (OUCI):

Вісник ОНУ. Економіка

Фахова реєстрація:

Наказ МОН України від 15 квітня 2014 року № 455

Фахова реєстрація (категорія «Б»):

Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Галузь науки:

економічні науки

Спеціальності: 

051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 292 Міжнародні економічні відносини

Періодичність:

рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор редакційної ради:

Труба Вячеслав Іванович, доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора редакційної ради:

Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук

Головний редактор серії «Економіка»:

Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар серії «Економіка»:

Ломачинська Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент

Редакційна рада:

С. М. Андріївський, д-р фіз.-мат. наук; В. В. Глебов, канд. іст. наук; Л. М. Голубенко, канд. філол. наук; Л. М. Дунаева, д-р політ. наук; В. В. Заморов, канд. біол. наук; О. В. Запорожченко, канд. біол. наук; О. А. Іванова, д-р наук із соц. Комунікацій; В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. Наук; В. Г. Кушнір, д-р іст. наук; В. В. Менчук, канд. хім. наук; М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки; Л. М. Солдаткіна, канд. хім. наук; В. І. Труба, д-р юрид. наук; В. М. Хмарський, д-р іст. наук; Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук; Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

Редакційна колегія серії «Економіка»:

Л. М. Алексеєнко, д-р екон. наук; Н. І. Гражевська, д-р екон. наук; О. І. Котикова, д-р екон. наук; Е. А. Кузнєцов, д-р екон. наук; Є. І. Масленніков, д-р екон. наук; В. М. Мельник, д-р екон. наук; І. М. Нєнно, д-р екон. наук; О. В. Побережець, д-р екон. наук; А. О. Старостіна, д-р екон. наук; С. О. Якубовський, д-р екон. наук; Du Chunbu, Candidate of Economic Sciences; Oleg Curbatov, PhD Management in Science.

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською: “Odessa National University Herald. Economy”

Адреса редакції:

«Вісник Одеського національного університету. Економіка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

вул. Дворянська, 2, каб. 69
м. Одеса, Україна, 65082
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт: www.visnyk-onu.od.ua
Тел.: +38095 314 96 13