Вісник Одеського національного університету. Економіка

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова від дня свого створення 1 (13) травня 1865 року займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним з найстаріших університетів України і разом з Київським, Харківським і Львівським університетами фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки і культури в мережі освіти нашої країни. ОНУ - всесвітньо відомий університет з високим міжнародним авторитетом.

Вісник Одеського національного університету. Економіка було засновано у 2006 році.

Редакція запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів та здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція Вісника Одеського національного університету. Економіка приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. При їх підготовці необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, зовнішнє рецензування статей.

Типова форма рецензування статей

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.