Редакційна рада: 

В. І. Труба, д-р юр. наук (голова ред. ради)
В. О. Іваниця, д-р біол. наук (заступник голови ред. ради)
С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук
В. В. Глєбов, канд. іст. наук

Л. М. Голубенко, канд. філол. наук 

Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук
В. В. Заморов, канд біол. наук
О. В. Запорожченко, канд. біол. наук
О. А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій
В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук
В. Г. Кушнір, д-р іст. наук
В. В. Менчук, канд. хім. наук
М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки
Н. М. Крючкова, канд. екон. наук
Л. М. Токарчук, канд. юр. наук
М. І. Ніколаєва, канд. політ. наук
В. В. Яворська, д-р геогр. наук
Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук

Редакційна колегія серії «Економіка»:

Головний редактор

Горняк Ольга Василівна
, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Відповідальний секретар

Ломачинська Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, заступник декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Редакційна колегія

Алексеєнко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і макроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Котикова Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Кузнєцов Едуард Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Масленніков Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Нєнно Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Побережець Ольга Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Старостіна Алла Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Du Chunbu, Candidate of Economic Sciences, Institute for Finance and Economics Research of the Central University of Finance and Economics (China).

Oleg Curbatov, PhD Management in Science, Associate Professor, University of Paris 13 – CEPN (France).