Том 23. Випуск 4(69)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 4(69). 2018 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Біленко Ю. І. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 7
Лапчук Б. Ю. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НЕОФІЦІЙНОЇ ДОЛАРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 11
Морщавка Ю. О., Белякова В. В. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕСЬКОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 16
Rodionova T. A., Yanko Y. O. FUNDAMENTALS OF FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING SYSTEM 20
Чужиков А. В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МЕДІЙНИХ СИСТЕМ 25
Шупрудько Н. В. ПРАГМАТИЗМ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 29
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ 34
Кононова І. В. ВИЯВЛЕННЯ ІМПУЛЬСІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 40
Міщук Є. В. ВІД БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ 45
Сенишин О. С., Кундицький О. О. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ 50
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Бугера К. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 57
Державська А. В., Круш П. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 60
Князєва О. А., Кишинець Б. А. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 64
Проскурніна Н. В. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 69
Романич І. Б. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 76
Смачило В. В. КОНЦЕПЦІЯ СИНЕРГІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 81
Шамін М. В. ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 86
Шевченко А. В., Рубан І. В. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ПРОСУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 91
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Борщ В. І., Белякова В. В. HR-СЛУЖБА ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ  95
Мельник Ю. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 98
Прокоф’єва Г. С. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 103
Розділ V.  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Гарват О. А. АУДИТ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 109
Гнатюк Т. О. ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИКЛИКИ, СТАРІ ПРОБЛЕМИ 113
Розділ VI. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Завора Т. М., Перетята М. Л. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 118
Конєва Т. А. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 123
Письменна Т. В. НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ВАЖЛИВОСТІ ЙОГО ОБ’ЄКТІВ 130
Погореленко Н. П., Юскович В. В. ДІАГНОСТИКА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНИХ КІЛЬКІСНИХ МОДЕЛЕЙ 134
Садовенко М. М., Чепа А. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 139
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Кузнецова С. О., Борисенко А. О. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ У ФОРМАТІ XBRL 143
Приймак Н. В. ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 148
Розмислов О. М., Мартинов А. А. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 153
Розділ VIII. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Серських Н. С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ 159
Рудь Ю. Л. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВСЕОСЯЖНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 163
НАШІ АВТОРИ 171