Том 23. Випуск 3(68)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 3(68). 2018 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Громова Т. М. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ 7
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Бусарєва Т. Г. ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРОПОРАЦІЙ НА РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 11
Загорулько Б. О., Могильна Л. М. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФРАНЦІЇ 15
Ломачинська І. А., Манченко К. І. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ) 20
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ   
Каличева Н. Є., Пасічніченко І. В., Рубльов О. В. СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
26
Мельник Ю. М. СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В ПРОМИСЛОВОСТІ 30
Міщук Н. В., Троханяк С. Р. НЕЧІТКИЙ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В ЧАСОВОМУ ВИМІРІ 39
Пічура В. І., Потравка Л. О. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ НЕСТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 44
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Базецька Г. І., Кусик Н. Л., Багдікян С. В. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КУПІВЕЛЬНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ 50
Братута О. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ЯК ПРЕДМЕТА У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ БУТТЯ 57
Вовчанська О. М., Іванова Л. О., Балук Н. Р. КОНФІГУРАЦІЯ СКЛАДНИКІВ PR-ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 62
Грінченко Р. В. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ 68
Дюжев В. Г., Большаков Д. В., Коняева Е. Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ 73
Іжевський П. Г. ТЕОРІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК 81
Ільченко Н. Б. РОЗВИТОК РИНКУ СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 86
Кабанець І. А. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РУХУ МАСИ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ В РОБОЧОМУ ДНІ ЯК МІРИ ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 91
Кібенко К. А. РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 95
Костишин Н. С. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВА МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 101
Маркіна І. А., Кобченко М. Ю. ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА УМОВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ 105
Матукова Г. І., Мокряк Е. В. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 111
Миколюк О. А. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 116
Партола А. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 122
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Герасимчук З. В., Свида І. В. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ТА ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 130
Розділ VI.  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Кірнос І. О. ПРОДУКТИВНЕ СТАРІННЯ: ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 134
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Бодрецький М. В. ЕТАПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 141
Галайко А. М. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА 145
Дорофеєв Д. А. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 149
Зінченко О. А., Супрун Н. В., Супрун А. А. ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 154
Качула С. В. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 159
Письменний В. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «ВЛАСНИХ» ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЗА ІНІЦІАТИВИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 164
Розділ VIII. СТАТИСТИКА  
Бабєєва O. В. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 168
Якименко-Терещенко Н. В., Ягі М. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГОРЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИКРАЇНИ 173
Кушнір С. О. ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ СПЕЦИФІЧНИМИ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ РИЗИКАМИ 177
НАШІ АВТОРИ 184