Том 22. Випуск 9(62)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 9(62). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Ціхановська В. М., Логоша Р. В. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ АГРАРНИХ РИНКІВ 8
Шолом А. С. УКРАИНА В СИСТЕМЕ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ ГАТТ/ВТО  12 
Якубовский С. А., Сидорова Ж. А. УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  16 
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Сержанов В. В. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ «НОВОГО ПОКОЛІННЯ» 22
Скороход І. П., Конєва І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
26
Шемаєв В. В. ДОСВІД ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ЩОДО РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ  30 
Щербіна В. В. ОЦІНКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 34
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Петренко В. С., Карнаушенко А. С. РОЗВИТОК СПІЛЬНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 42
Саєнсус М. А. АУТСОРСИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 46
Семенчук А. О. СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 50
Скупейко В. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МЕЗО- І МАКРОРІВНІ 54
Старинець О. Г. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ 58
Стукан Т. М. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 64
Трішкіна Н. І. МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАТОРИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛАНЦЮГА 69
Трут О. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ КАТЕГОРІЙ «РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ» ТА«ЕФЕКТИВНІСТЬ» 73
Хмарська І. А. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ РІВНІВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 77
Чукурна О. П. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 82
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Маргіта Н. О., Маргіта М. В. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 87
Семещук Т. В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕНЬ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 92
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Приятельчук О. А. СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА ЯК МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 97
Розділ VI.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Рубанов П. М. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 101
Федишин М. П., Лисенко Н. А. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ 106
Чередник В. А. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИХ ОКРУГІВ В УКРАЇНІ 110
Шевцова О. Й., Бондар Є. І. СТРАХОВИЙ РИНОК: УПРАВЛІНСЬКІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 115
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Кузнецова С. О., Коваленко А. С. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 119
Мощенський С. Г. РЕЛЕВАНТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 122
Розділ VIII.  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Лобода О. М., Кириченко Н. В., Ларченко О. В. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РІЗНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 127
Ткаченко І. С., Бакалова Н. М. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ СТРАХОВОГО ПОЛІСУНАШІ АВТОРИ 132
НАШІ АВТОРИ  135