Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 27. Випуск 3(93). 2022 р.

Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Грабчук І. Л., Вигівська І. М., Назаренко Т. П. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ДО БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ 8
Кальченко Т. В. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ІСНУЮЧИХ ТА ПОТЕЦІЙНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 12
Саркісян Л. Г., Оніщук П. В. ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА РИНКАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПОСЛУГ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ 16
Федотова Т. А. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 21
Чала В. С. МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ У РОЗБУДОВІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 25
Чжоу Веньлян. РОЛЬ РЕСУРСНОЇ БАЗИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ КНР 32
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Білецький І. В. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ 38
Власенко Т. А., Ревенко О. В. ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 44
Неустроєв Ю. Г. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 50
Терлецька В. О. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ У НАПРЯМКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ СТРУКТУР ДЛЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 55
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Бровді І. І. ВПЛИВ ВІЙНИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 59
Lepeyko Tetiana, Zehetner Daniela, Zhehetner Andreas. THEORETICAL BACKGROUND OF LEADERSHIP STYLE DIFFERENTIATION: GENERATION ASPECT 66
Савіцька О. П. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ОБСЯГОМ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧУВАННЯ ТА КІЛЬКІСТЮ ТУРИСТІВ 72
Степаненко С. В. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 79
Сугак Т. О. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 84
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Вовк В. Ю. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 88
Галушкіна Т. П., Афанасьєва О. О., Тафтай В. В. ЕКОЛОГІЧНА РЕПАРАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОВОЄННОГО ЧАСУ 96
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Грідін О. В. РИНОК ПРАЦІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 101
Розділ VI. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Шевченко Н. В., Галайко Н. В. ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 109
НАШІ АВТОРИ