Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 27. Випуск 1(91). 2022 р.

Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Kustov Vitaliy ANALYSIS OF INFORMATION SUPPORT FOR EXCHANGE COMMODITIES PRICING MANAGEMENT 6
Нагара М. Б. БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС 13
Смерічевський С. Ф., Михальченко О. А. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННОЇ ФУНКЦІЇ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 18
Холод С. Б., Татарінов В. В., Татарінов В. С. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ 23
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Деренська Я. М., Братішко Ю. С., Гладкова О. В. ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 30
Долга Г. В., Хитрова О. А. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 38
Івченко І. Ю., Амірі Наджия ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 47
Ясишена В. В., Пилявець В. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ) В ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 51
Розділ IIІ. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Циганова Н. В., Болдирєв Ф. В. РОЗВИТОК ФІНТЕХУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ІНДУСТРІЇ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ 59
Черкасова М. В. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ 68
Розділ IV. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Возняк О. Г., Голубник О. Р. ПОБУДОВА ЕКОНОМІЧНИХ ЕМПІРИЧНИХ ФОРМУЛ МЕТОДОМ ТАБЛИЧНИХ РІЗНИЦЬ 75
Клепікова О. А., Яценко Н. В., Гудкова А. В. ВПЛИВ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 82
НАШІ АВТОРИ 87