Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 27. Випуск 2(92). 2022 р.

Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Заяць О. І., Ярема Т. В. СУЧАСНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 8
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Ковальова О. М., Ралкова К. С. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 13
Погорєлова О. В. ЗАХОДИ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СПАДІВ 20
Ситник Н. С., Петришин Х. Р. ЗАБОРГОВАНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ 26
Shapurov Oleksandr, Klopov Ivan TRANSFORMATION OF OLD INDUSTRIAL REGIONS IN A RECESSION 34
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Кічук О. С., Літвінова В. О., Тарасова Ю. А. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 40
Пенькова О. Г., Харенко А. О. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ МІЖНАРОДНИМИ КОМПАНІЯМИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 44
Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Левицька О. М. ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 49
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Вовк В. Ю. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІСТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗВІДХОДНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 54
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Грідін О. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 61
Розділ VI. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Шевченко Н. В., Галайко Н. В. НАПРЯМИ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 67
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Амбарчян М. С., Амбарчян В. С. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ КОРПОРАЦІЙ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ 73
Пилипенко А. А., Халліфах А. М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 79
Чуркіна І. Є. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 87
НАШІ АВТОРИ 92