Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 27. Випуск 4(94). 2022 р.

Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Горняк О. В., Ломачинська І. А. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 6
Заваженко А. О. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЕФЕКТИВНИХ ІНСТИТУЦІЙ 11
Розділ ІІ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Белінська Г. В., Момот А. Г. ІСТОРИЧНІ ТРЕНДИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 16
Розділ ІІІ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Гривківська О. В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 20
Кічук О. С., Літвінова В. О., Тарасова Ю. А. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 24
Тюхтенко Н. А., Гарафонова О. І. ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 28
Розділ IV. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Кміть В. М., Дубик Г. Ю. НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 35
Щур Р. І., Мацьків В. В., Плець І. І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 46
НАШІ АВТОРИ  50