Том 16, Випуск 20

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 16. Випуск 20. 2011 р.


Економіка
Абрамов Ф. В. Критерии эффективности формальных правил и их влияние на экономическое развитие 7
Бичкова Н. В., Яровий А. Т. Моделювання впливу фінансової архітектури національних корпорацій на ефективність фінансової діяльності 14
Бульдін І. В. Інвестиційні компанії як основні суб’єкти сучасного ринку цінних паперів 24
Бутенко В. В. Развитие венчурных механизмов трансфера экотехнологий 30
Войнова Є. І. Модель запуску інноваційного розвитку Одеського регіону 37
Горняк О. В., Доленко Л. Х. Особливості розвитку підприємств в умовах невизначеності оточуючого середовища 45
Ду Чуньбу Малі і середні підприємства КНР: передумови розвитку та роль у зовнішньоекономічній діяльності 55
Гоголь М. М. Використання методології управління проектами при адаптації системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах 64
Грінченко Ю. Л. Проблема оптимальності міжнародної координації економічної політики 70
Зинченко Н. В. Cтан і перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва України 78
Копилова О. В. Порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку фондових ринків постсоціалістичних країн в умовах європейської інтеграції 86
Крючкова Н. М. Інституціональні засади дослідження природи фінансово-економічних трансформацій 96
Кузин Д. А. Сравнительный анализ прибыльности клиентов региональных и международных компаний 102
Ломачинська І. А. Фінансова грамотність як основа оптимізації фінансової поведінки в умовах глобальної трансформації 116
Макеева Е. А. Современные направления международного развития экономики Украины в условиях глобализации 126
Насадюк И. Б. Современные тенденции развития международной торговли услугами Украины 138
Павловская И. Г. Организация стратегического планирования в крупных промышленных структурах 145
Пічугіна Ю. В., Ярмолович Д. Ю. Умови створення агентської компанії в сфері морського транспорту 152
Робул Ю. В. Цільова функція маркетингу на різних рівнях економічної системи 158
Салига С. Я., Корнієнко О. В. Сутність та методи визначення ефективності використання управлінського персоналу 166
Сербов Н. Г. Некоторые подходы к экономико-экологической оценке водных бассейнов как совокупности объектов хозяйствования 173
Яроцкий А. П. Отраслевая структура рынка и стратегия копирования инноваций 179
НАШІ АВТОРИ 186