(ON ENG) Головний редактор:
Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор

Заступник головного редактора:
Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук

Головний редактор серії «Економіка»:
Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор

Відповідальний редактор:
Ломачинська Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук

Редакційна рада: І. М. Коваль, д-р політ. наук (голова ред. ради), В. О. Іваниця, д-р біол. наук. (заступник голови ред. ради), С. М. Андріївський, д-р фіз.-мат. наук, В. В. Глебов, канд. іст. наук, Л. М. Голубенко, канд. філол. наук, Л. М. Дунаева, д-р політ. наук, В. В. Заморов, канд. біол. наук, О. В. Запорожченко, канд. біол. наук, О. А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій, В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук, В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, В. В. Менчук, канд. хім. наук, М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки, Л. М. Солдаткіна, канд. хім. наук, В. І. Труба, канд. юрид. наук, В. М. Хмарський, д-р іст. наук, Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук, Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

Редакційна колегія журналу:

- О. В. Горняк, д-р екон. наук (науковий редактор);
- Л. М. Алексеєнко, д-р екон. наук;
- А. Г. Ахламов, д-р екон. наук;
- В. Д. Базилевич, д-р екон. наук;
- Е. А. Кузнєцов, д-р екон. наук;
- Є. І. Масленніков, д-р екон. наук;
- В. М. Мельник, д-р екон. наук;
- А. П. Наливайко, д-р екон. наук;
- О. В. Побережець, д-р екон. наук;
- О. В. Садченко, д-р екон. наук;
- А. О. Старостіна, д-р екон. наук;
- В. М. Степанов, д-р екон. наук;
- С. А. Циганов, д-р екон. наук;
- С. О. Якубовський, д-р екон. наук;
- Олег Курбатов, д-р менеджменту (Університет Париж-XIII, Франція);
- Ду Чуньбу, д-р економіки, дослідник Центрального університету фінансів і економіки (м. Пекін, Китай);
- І. А. Ломачинська, канд. екон. наук (відповідальний редактор).