Том 15, Випуск 20

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 15. Випуск 20. 2010 р.


Економіка
Бичкова Н. В. Структура власності національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності 5
Бульдін І. В. Структурні особливості розвитку ринку українських корпоративних облігацій 17
Войнова Є. І. Глобальний інноваційний розвиток — шлях трансформації транзитивних економік 23
Гарбуз C. В. Особливості формування підсистеми управління інноваціями 35
Гражевська Н. І. Інституційно-організаційні механізми глобалізації трансформаційних економік 45
Дворецький А. М. Оцінка використання земель аграрними підприємствами 53
Ду Чуньбу Чинники інтернаціоналізації діяльності малих і середніх підприємств в умовах глобалізації 58
Журавльова Т. О., Назаркіна Л. І. Розвиток концепції стратегії кредитного ризику в сучасних умовах 69
Завезіон М. О. Фактори зростання інвестиційних ресурсів промислових підприємств України 76
Ігнатюк А. І. Концентрація галузевих ринків в умовах глобалізації 86
Клепікова О. А. Дослідження динаміки розвитку страхового ринку України як складової світового ринку страхових послуг 101
Колесник О. О., Чуб П. М. Підвищення кризового порогу банку методом сценарного прогнозування 113
Копылова О. В. Перспективы развития инфраструктуры фондового рынка Украины после слияния ПФТС и ММВБ 122
Крючкова Н. М. Інституційні проблеми реформування фінансів і фінансового регулювання 131
Лебедєва А. М. Методичні аспекти аналізу ділової активності підприємства 138
Ломачинська І. А., Іванов А. І. Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації (на прикладі нафтовидобувної галузі) 146
Лук’яненко І. Г., Сидорович М. Я. Макроекономічна модель бюджетного сектора та особливості її сценарної реалізації для України 155
Макеева Е. А. Интеграционные основы и приоритеты современной экономики Украины в условиях трансформации 168
Мартынюк Е. А. Формирование информационно-технологической среды для моделирования бизнес-процессов коммерческого банка 179
Соколовська З. М. Моделювання бізнес-процесів підприємства на платформі Ithink 187
Топчій Ю. В. Проблеми становлення банківської системи в Україні та перспективи її подальшого розвитку 200
Устінов Д. О. Створення умов для розвитку підприємств ЖКГ і критерії оцінки ефективності проведених перетворень 208
Федорчук О. М. Формування галузевої структури ринку матеріально-технічного забезпечення АПК в сучасних умовах 215
Філіпович В. В. Розвиток теоретичних підходів до класифікації ринкових структур 227
Циналєвська І. А. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків регіонів в умовах глобалізації 236
НАШІ АВТОРИ 244