(ON ENG) «Вісник Одеського національного університету. Економіка»:

Рік заснування:

2006

Проблематика:

висвітлення питань теоретичної та прикладної економіки і суміжних дисциплін

ISSN:

2304-0920

Index Copernicus:

ICV 2015: 29.18

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 11465-338 Р від 07.07.2006 р.

Розміщення на сайті
НБУ ім. В.І. Вернадського:

Вісник ОНУ. Економіка

Фахова реєстрація:

Наказу МОН України від 15 квітня 2014 року № 455

Галузь науки:

економічні науки

Періодичність:

8 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор:

Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор

Заступник головного редактора:

Запорожченко Олександр Вікторович, кандидат біологічних наук;
Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук;
Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук

Головний редактор серії «Економіка»:

Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор

Відповідальний редактор:

Ломачинська Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук

Редакційна колегія:

І. М. Коваль (головний редактор), О. В. Запорожченко (заступник головного редактора), В. О. Іваниця (заступник головного редактора), Є. Л. Стрельцов (заступник головного редактора), С. М. Андрієвський, Ю. Ф. Ваксман, В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Л. М. Дунаєва, В. В. Заморов, В. Є. Круглов, В. Г. Кушнір, В. В. Менчук, О. В. Сминтина, В. І. Труба, О. В. Тюрин, Є. А. Черкез, Є. М. Черноіваненко

Редакційна колегія серії:

О. В. Горняк, д-р екон. наук (науковий редактор), А. Г. Ахламов, д-р екон. наук, Л. М. Алексеєнко, д-р екон. наук, В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, Б. І. Валуєв, д-р екон. наук, Л. Х. Доленко, канд. екон. наук, В. І. Захарченко, д-р екон. наук, Г. М. Давидов, д-р екон. наук, А. П. Наливайко, д-р екон. наук, О. В. Садченко, д-р екон. наук, З. М. Соколовська, д-р екон. наук, А. О. Старостіна, д-р екон. наук, В. М. Степанов, д-р екон. наук, С. А. Циганов, д-р екон. наук, О. М. Мельник, д-р екон. наук, С. О. Якубовський, д-р екон. наук, Олег Курбатов, д-р менеджменту (Університет Париж-Північ XIII), Ян Чемпас, д-р економіки (Економічний університет в Катовіцах), Л. А. Родіонова, канд. екон. наук (НДУ «Вища школа економіки»); І. А. Ломачинська, канд. екон. наук (відповідальний редактор)

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською: “Odessa National University Herald. Economy”

Адреса редакції:

(on ENG) «Вісник Одеського національного університету. Економіка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

вул. Дворянська, 2, каб. 69
м. Одеса, Україна, 65082
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-сайт: www.visnyk-onu.od.ua
Тел.: +38095 314 96 13